Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

val fénový
slov: föhnový val; něm: Föhnmauer f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: