Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

updraft
v odborném slangu označení pro výstupný konvektivní proud.
Termín je přejat z angličtiny. Skládá se z angl. up „nahoru, vzhůru“ a draft „tah, proud vzduchu“ (např. v komíně; původní tvar slova, stále používaný v britské angličtině, je draught).
slov: updraft; něm: Aufwind m  2015
podpořila:
spolupracují: