Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

updraft
v odborném slangu označení pro výstupný konvektivní proud.
slov: updraft; něm: Aufwind m  2015
podpořila:
spolupracují: