Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

trychtýř tropopauzy
slov: lievik tropopauzy; něm: Tropopausentrichter m.  1993-a1
podpořila:
spolupracují: