Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tok Eliassenův–Palmův
(EP) – vektorová veličina popisující působení atmosférických vln ve vertikálním a meridionálním směru. Složky vektoru jsou určeny turbulentními toky tepla a hybnosti. V případě, že výsledný vektor má vertikální směr, převládá vliv turbulentního toku tepla. V případě meridionálního směru vektoru převládá vliv turbulentního toku hybnosti. Divergence veličiny je využívána jako diagnostický nástroj spojený s turbulentním tokem potenciální vorticity.
angl: Eliassen-Palm (EP) flux; slov: Eliassenov–Palmov tok; něm: Eliassen-Palm-Fluss m  2015
podpořila:
spolupracují: