Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aktinograf bimetalický
angl: bimetallic actinograph něm: Bimetallaktinograph m  0000
podpořila:
spolupracují: