Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aktinograf bimetalický
angl: bimetallic actinograph; něm: Bimetallaktinograph m  0000
podpořila:
spolupracují: