Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota chromatická
slov: chromatická teplota; něm: Farbtemperatur  2017
podpořila:
spolupracují: