Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota barevná
syn. teplota chromatická – radiační charakteristika světelného zdroje nebo povrchu reálného tělesa. Barevná teplota daného zdroje odpovídá hodnotě teploty povrchu absolutně černého tělesa, které vyzařuje světlo stejné barvy (stejného vyzařovaného spektra) jako daný zdroj. V určitém přiblížení ji lze určit pomocí Wienova zákona.
angl: active temperature slov: farebná teplota něm: Farbtemperatur f  2017
podpořila:
spolupracují: