Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota ekvipotenciální
slov: ekvipotenciálna teplota  1993-a1
podpořila:
spolupracují: