Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplo pocitové
syn. teplo cítěné – nevhodné syn. pro teplo zjevné.
slov: cítené teplo něm: sensible Wärme f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: