Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplo pocitové
syn. teplo cítěné – nevhodné syn. pro teplo zjevné.
slov: cítené teplo; něm: sensible Wärme f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: