Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teploměr distanční
slov: dištančný teplomer něm: Fernthermometer n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: