Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teploměr distanční
slov: dištančný teplomer; něm: Fernthermometer n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: