Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplo cítěné
syn. teplo pocitové – méně vhodné syn. pro teplo zjevné.
slov: cítené teplo něm: fühlbare Wärme f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: