Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplo cítěné
syn. teplo pocitové – méně vhodné syn. pro teplo zjevné.
slov: cítené teplo; něm: fühlbare Wärme f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: