Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teorém divergenční
angl: divergence theorem, Gauss’s theorem slov: divergenčná teoréma něm: Divergenzregel f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: