Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teorém divergenční
angl: divergence theorem, Gauss’s theorem; slov: divergenčná teoréma; něm: Divergenzregel f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: