Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

škola meteorologická chicagská
směr a výsledky met. bádání konaného v Chicagu v Ústavu pro výzkum atmosféry. Za jejího zakladatele je považován C. G. Rossby. Dále k ní patří D. Fultz, J. Namias, N. A. Philipps, H. C. Willet a jiní. Škola meteorologická chicagská vznikla před II. světovou válkou, nejcennějších výsledků však dosáhla až po r. 1945. Studovala hlavně zákonitosti všeobecné cirkulace atmosféry a rozšířila znalosti o vlnové cirkulaci atmosféry. Studovala časové a prostorové změny dlouhých vln (Rossbyho vlny), které se využívají při předpovědi počasí a sledovala mimozemské vlivy na atm. cirkulaci. Přispěla ke zlepšení numerických předpovědí počasí zavedením nových předpovědních modelů.
angl: Chicago school of meteorology; slov: chicagská meteorologická škola; něm: Chicago-Schule f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: