Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém družicový pro sběr dat a určování poloh mobilních automatických sledovacích prostředků (DCPLS)
automat. systém umístěný zčásti na meteorologické družici a zčásti v pozemním řídícím středisku. Umožňuje sběr hydromet. údajů z automat. měřících i přenosových, stacionárních i mobilních prostředků (plovoucích, lodních, letadlových, popř. na volných balónech) a určení jejich přesné polohy. Družicová část vyvolává jednotl. prostředky, které jsou v pásmu její rádiové slyšitelnosti, soustřeďuje a zaznamenává data do paměťového zařízení, odkud je rádiově předává na výzvu do řídícího střediska. Toto středisko pak data zpracovává, obv. i kontroluje jejich správnost a vytváří z nich soubory pro obecné použití.
angl: Data collection and platform location sytem  0000
podpořila:
spolupracují: