Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

SYNOP
podpořila:
spolupracují: