Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

SYNOP
Termín vznikl zkrácením slova synoptický.
angl: SYNOP; slov: SYNOP; něm: SYNOP  2014
podpořila:
spolupracují: