Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

svit sluneční relativní
v meteorologii zkrácené označení pro trvání slunečního svitu relativní.
angl: relative sunshine duration; slov: relatívny slnečný svit; něm: relative Sonnenscheindauer f  2014
podpořila:
spolupracují: