Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

svit sluneční relativní
v meteorologii zkrácené označení pro trvání slunečního svitu relativní.
angl: relative sunshine duration slov: relatívny slnečný svit  2014
podpořila:
spolupracují: