Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

suchost klimatu
slov: suchosť klímy něm: Aridität des Klimas f  1993-b2
podpořila:
spolupracují: