Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

suchost klimatu
slov: suchosť klímy; něm: Aridität des Klimas f  1993-b2
podpořila:
spolupracují: