Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stupeň tlakový
slov: tlakový stupeň; něm: Luftdruckstufe f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: