Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stratonull
podle H. E. Landsberga hladina oddělující spodní a horní stratosféru. Je definována jako hladina s min. horizontálním gradientem teploty vzduchu. V zimě ji lze ztotožnit s minimem ve vert. profilu záp. složek rychlosti proudění, v létě nebývá tímto způsobem identifikovatelná. Její výška závisí na synoptické situaci, ve stř. zeměp. šířkách se pohybuje kolem 25 km.
angl: stratonull slov: stratonull něm: Nullschicht f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: