Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stanice radiosondážní pro komplexní sondáž atmosféry
radiosondážní stanice, na níž se provádí radiosondážní měření všech zákl. meteorologických prvků. Název často bývá zjednodušován na označení „radiosondážní stanice“.
angl: rawinsonde station slov: rádiosondážna stanica pre komplexnú sondáž atmosféry něm: Radiosondenstation für komplexe Sondierung der Atmosphäre f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: