Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice radiosondážní pro komplexní sondáž atmosféry
radiosondážní stanice, na níž se provádí komplexní meteorologická radiosondáž. Termín bývá často zjednodušován na označení „radiosondážní stanice“.
angl: rawinsonde station; slov: rádiosondážna stanica pre komplexnú sondáž atmosféry; něm: Radiosondenstation für komplexe Sondierung der Atmosphäre f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: