Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice pro pozorování sfériků
pracoviště vybavené zaměřovačem bouřek a příslušným spojením do vyhodnocovacího centra n. k další pomocné stanici. Všechny spolupracující stanice mají synchronizované pozorovací termíny, jsou od sebe poměrně značně vzdáleny (až několik set km) a jejich měření je operativně vyhodnocováno. Slouží nejčastěji k získání zákl. informace o výskytu a rozložení bouřek a měření bývají mimo jiné využita i pro uvádění do pohotovosti jiných sledovacích systémů (sítě meteorologických radiolokátorů, met. pozorování za letu aj.).
angl: atmospherics detection station  0000
podpořila:
spolupracují: