Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sprška
1. lid. označení pro dešťovou přeháňku. Viz též přeprška.
2. ve smyslu spršky sekundárního kosmického záření viz záření kosmické.
angl: showers of (secondary) cosmic radiation (2.); slov: spŕška; něm: Regenschauer m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: