Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

přeprška
lid. označení pro dešťovou přeháňku. Viz též sprška.
slov: spŕška  1993-a1
podpořila:
spolupracují: