Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

spad prašný
syn. spad prachu.
slov: prašný spad  1993-a1
podpořila:
spolupracují: