Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

soustava souřadnicová místní
angl: local coordinate system  0000
podpořila:
spolupracují: