Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

soustava souřadnicová místní
angl: local coordinate system  0000
podpořila:
spolupracují: