Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

soumrak nautický
angl: nautical twilight; slov: nautický súmrak  1993-a1
podpořila:
spolupracují: