Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sondáž ovzduší aktinometrická
měření aktinometrickými sondami, jehož cílem je určení vert. profilu toků dlouhovlnného záření v zemské atmosféře. Při s. o. a. se kromě běžnéhoradiosondážního měření získávají údaje o toku dlouhovlnného záření směřujícím od zem. povrchu do atmosféry a o opačném toku téhož záření z atmosféry k zem. povrchu. Rozdíl těchto dvou toků v urč. hladině se nazývá dlouhovlnnou radiační bilancí vztaženou k této hladině. Různé hodnoty radiační bilance na hranicích atm. vrstev mají za následek radiační ochlazování n. oteplování těchto vrstev, které může významně přispívat např. k transformaci vzduchových hmot.
angl: actinometric sounding  0000
podpořila:
spolupracují: