Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

služba synoptická
dříve používaný název pro met. předpovědní instituci vydávající všeobecné i speciální předpovědi počasí a pracující především synop. metodou.
slov: synoptická služba něm: Wetterdienst m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: