Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

služba synoptická
dříve používaný název pro met. předpovědní instituci vydávající všeobecné i speciální předpovědi počasí a pracující především synop. metodou.
slov: synoptická služba; něm: Wetterdienst m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: