Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

slunce vedlejší
slov: vedľajšie slnko; něm: Nebensonne f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: