Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pás kondenzační
slov: kondenzačný pás; něm: Kondensstreifen m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: