Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

síť radiolokační meteorologická
systém synchronizovaných měření, zpracování a přenosu dat z několika meteorologických radiolokátorů, organizovaných obvykle v rámci jednotlivých zemí nebo regionů (např. síť CZRAD v Česku, NEXRAD v USA, NORDRAD ve Skandinávii nebo středoevropská síť CERAD). Tvorba sloučené radiolokační informace předpokládá dohodu o typu, formátu, rozlišovací schopnosti, časování a geografické projekci radarových dat. Pro mezinárodní výměnu radarových dat se používá formát WMO FM–94 BUFR nebo HDF5.
angl: weather radar network; slov: meteorologická rádiolokačná sieť; něm: Radarnetz n  2014
podpořila:
spolupracují: