Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

silviometeorologie
slov: silviometeorológia; něm: Forstmeteorologie f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: