Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

silviometeorologie
Termín se skládá z lat. silva „les“ a slova meteorologie.
slov: silviometeorológia; něm: Forstmeteorologie f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: