Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

silvioklimatologie
Termín se skládá z lat. silva „les“ a slova klimatologie.
slov: silvioklimatológia; něm: Forstklimatologie f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: