Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

schopnost rozlišovací radarové informace
prostorové rozlišení (velikost pixelu) digitální radarové informace, běžné v současné době při operativních měřeních na rozsazích do 200 až 260 km, je 1×1 km horizontálně a 0,5 km vertikálně. Časové rozlišení (interval měření) bývá 5 – 15 minut. Radiolokační odrazivost je obvykle kvantifikována v 8 bitech (s krokem 0,5 dBZ), pro potřeby zobrazení pak ve 3 – 4 bitech.
angl: resolution of radar information; slov: rozlišovacia schopnosť radarovej informácie; něm: Auflösung der Radardaten f  2014
podpořila:
spolupracují: