Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

séš
slov: seiche  1993-b1
podpořila:
spolupracují: