Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

senzor
syn. čidlo.
angl: sensor; slov: senzor; něm: Sensor m, Messfühler m  2014
podpořila:
spolupracují: