Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozptyl exhalátů
slov: rozptyl exhalátov  1993-a1
podpořila:
spolupracují: