Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozeznávání objektů na družicových snímcích
obv. rozlišování oblačnosti od sněh. pokrývky, ledu a objektů na zem. povrchu, resp. klasifikace jednotl. typů oblačnosti pomocí snímků z meteorologických družic v různých spektr. kanálech podle struktury a spektr. vlastností. Užívá se tří hlavních druhů struktury: a) textura (zrnitá, matová, vláknitá, dendritická); b) mezostruktura (oblačné linie, řady, buňky, vlnové oblaky, anomální linie, mezovíry); c) makrostruktura (oblačné pásy, víry, oblačnostintertropické zóny konvergence, oblačnost tryskového prouděni). Užívá se též metod multispektrální a texturální analýzy. V. t. snímek družicový, přiřazení družicových snímků.
angl: identification of objects on satellite pictures  0000
podpořila:
spolupracují: