Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rovnice hydrostatická
angl: hydrostatic equation  0000
podpořila:
spolupracují: