Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rosograf
viz drosograf.
slov: rosograf  1993-a1
podpořila:
spolupracují: