Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

roll cloud
[rolklaud] – jedna ze zvláštností oblaků arcus. Na rozdíl od oblaku shelf cloud bývá roll cloud oddělen od spodní základny oblačnosti konvektivní bouře. Vzniká a postupuje na čele studeného vzduchu vytékajícího z bouře. Je rovněž považován za jednu z forem rotorového oblaku.
angl: roll cloud, roll cloud slov: roll cloud něm: roll cloud f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: