Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

registrátor sfériků
zapisovač azimutů, ze kterých se šíří elmg. poruchy zvané sfériky, vznikající při bouřce vzdálené několik set až několik tisíc km. Někdy bývá rovněž zaznamenána délka, amplituda n. jen počet el. impulzů indukovaných na anténě zařízení. Obv. bývá záznam zobrazen na stínítku obrazovky, odkud se opt. snímá. V. t. počítač výbojů blesku.
angl: atmospherics recorder  0000
podpořila:
spolupracují: