Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pyranometr sférický
angl: spherical pyranometer; slov: sférický pyranometer; něm: Kugelpyranometer n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: