Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sloupec rtuťový
sloupec rtuti ve skleněné barometrické trubici, jehož hydrostatický tlak je v rovnováze s aktuálním tlakem vzduchu a jehož délka je proto mírou velikosti tlaku vzduchu. Pokud se pro barometrické účely používala délka rtuťového sloupce, bylo třeba ji při každém měření opravit s přihlédnutím k teplotě rtuti, lokálnímu tíhovému zrychlení, popř. kapilárním silám působícím v místě styku menisku rtuti s vnitřní stěnou trubice. Viz též měření tlaku vzduchu, oprava tlaku vzduchu měřeného rtuťovým teploměrem.
angl: mercury column; slov: ortuťový stĺpec; něm: Quecksilbersäule f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: