Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

psota
lid. výraz pro pocitově velmi nepříjemné počasí. Jako syn. psoty se používají výrazy slota, nečas, nepohoda.
slov: psota; něm: Unwetter n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: