Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

psota
lid. výraz pro pocitově velmi nepříjemné počasí. Jako syn. psoty se používají výrazy slota, nečas, nepohoda.
Výraz je odvozen od slova pes, srov. psí počasí.
slov: psota; něm: Unwetter n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: