Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

přístroj distanční registrační
obecný termín pro meteorologický přístroj s dálkovou registrací změřených údajů.
angl: distant recording instrument  0000
podpořila:
spolupracují: