Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

přenos upravených obrázků (snímků) z meteorologických družic automatický (Average APT)
rádiový přenos obrázků, který se od automatického přenosu obrázků (snímků) z meteorologických družic liší tím, že informace předávaná v každém řádku je odvozována od údajů zdokonaleného radiometru s vysokým rozlišením tak, že na okrajích obrázků jsou do jednotky informace vkládány neupravené hodnoty a postupně ke středu obrázku jsou hodnoty získané radiometrem průměrovány. V oblastech pod trajektorií družice je pak obrazový prvek tvořen nejčastěji průměrem ze čtyř postupných měření radiometru. Obrázek bývá zároveň podél řádku linearizován. Přijímací zařízení je stejně jako u. automat. přenosu obrázků poměrně jednoduché, avšak kvalita informací je v tomto případě zvýšena. Data jsou většinou družicí vysílána až po předchozím zpracování na Zemi. Od 80. let, kdy byl systém zaveden jako operativní, se ujal obecný názevAPT.
angl: average automatic picture transmission  0000
podpořila:
spolupracují: