Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

prvek obrazový
viz pixel.
slov: obrazový prvok něm: Bildelement n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: