Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

prvek obrazový
viz pixel.
slov: obrazový prvok; něm: Bildelement n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: