Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pruhy srážkové
syn. virga.
slov: zrážkové pruhy; něm: Fallstreifen m/pl  1993-a1
podpořila:
spolupracují: