Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proud mořský
angl: ocean current; slov: morský prúd; něm: Meeresströmung f  2017
podpořila:
spolupracují: